Semak Eğitim Hizmetleri

Geri Dön   

Performans Değerleme


Performans yönetimi; hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirleyebilmemize, hedeflerimize odaklanarak ileriye yönelik plan ve projelerimizde başarılı olabilmemize olanak sağlamaktadır. Hedef ve sonuç odaklı çalışılan şirketimizde, tüm çalışanlarımızın ortak bir hedefe koşmasını amaçlıyoruz.. Performans değerlendirmesinde sadece iş hedeflerimizi değil, çalışanlarımızın şirketimiz değer ve davranışlarına uygunluğunu da değerlendiriyoruz.

Eğitim Faaliyetleri


Çalışanlarımızın üstün performans düzeyine ulaşmalarını sağlamak için eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenliyoruz. Bu faaliyetleri düzenlerken kurum faaliyetlerinin gerçekleşmesinde insan kaynağının rolünü önemsiyoruz. Eğitimlerimizi temel,mesleki ve yönetsel yetkinlik olmak üzere üç kategoride planlıyoruz. Bu eğitimlerle, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.